Stembureaus

Klik in de kaart op een icoon voor informatie over een stembureau òf zoek op Adres

Informatie

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 15 maart 2017. U kunt uw stem uitbrengen op 16 stembureaus.

Hier kunt u terecht voor relevante informatie over uw stempas, de locatie van de stembureaus en het regelen van een volmachtstem.

Voor eventuele andere vragen over de verkiezingen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, T 040-2083444