Gebiedsindeling wijkgericht werken (wgw)

Klik in de kaart voor selectie van een wijkcoördinator òf zoek op Adres

Informatie

Wat houdt wijkgericht werken (wgw) in ?

Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen met team BOR, T 040-2083444